In 2007 nam de Open Academie het initiatief tot de eerste activiteiten in Bemmel. De Open Academie huurde Bureau Buitenkans in en zette een eigen docente in, nl. Myrna Rasker. Mariken Goris was voor de Open Academie de contactpersoon voor de betrokken basisscholen.

Vanaf 2008 heeft Mariken Goris de organisatie van het project op zich genomen; zij was vanaf dat moment de opdrachtgever namens de basisscholen aan Bureau Buitenkans – in de persoon van Marian van Steen – en Myrna Rasker.

Vanaf april 2010 is de Tuin van de Vrijheid een stichting met een bestuur. Martine Kersten is secretaris; Mariken Goris is voorzitter. De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van gemeente Lingewaard en legt jaarlijks verantwoording af wat betreft inhoud en financiën.

De Tuin van de Vrijheid is vanaf 2007 actief in Bemmel; vanaf 2011 in Gendt; vanaf 2013 in Haalderen; vanaf 2015 in Angeren en in 2017 wordt ook in Doornenburg een Tuin van de Vrijheid gerealiseerd. Iedere twee jaar breiden we onze activiteiten uit naar een nieuwe dorpskern, zodat uiteindelijk de Tuin van de Vrijheid in heel Lingewaard actief is.